CÁC GÓI CƯỚC 3G MOBIFONE

EC2

Data: Miễn phí 1Gb truy cập Internet mỗi ngày

Giá: 6.000VND/ngày

Hạn: 1 ngày

Soạn EC2 Gửi 999

+ Miễn phí 1Gb truy cập Internet mỗi ngày ngoài dịch vụ; Miễn cước data truy cập dịch vụ; Thuê bao được sử dụng miễn phí nội dung gói eSport dịch vụ MobiOn 1 ngày

Đăng ký

Gói nhạc chờ và cuộc gọi nhỡ

Data: Đk dịch vụ Funring và dịch vụ MCA

Giá: 1.500đ/1 ngày

Hạn:

Soạn DKY FM3 Gửi 9079

Đăng ký

OD11

Data: Miễn phí 200Mb data mỗi ngày khi truy cập Internet 3G/4G.

Giá: 5.000đ/ ngày

Hạn: 1 ngày

Soạn OD11 Gửi 999

Đăng ký

M90

Data: 5.5 GB

Giá: 90.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI7 M90 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI M120

Data: 8.8 GB

Giá: 120.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI7 M120 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI M25

Data: 2 GB

Giá: 25.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI7 M25 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI MIU

Data: 3.8 GB

Giá: 70.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI7 MIU Gửi 9084

Đăng ký

GÓI BMIU

Data: 16.5 GB

Giá: 200.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI7 BMIU Gửi 9084

Đăng ký

GÓI M50

Data: 4GB

Giá: 50.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI7 M50 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI MIU90

Data: 5.5 GB

Giá: 90.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI7 MIU90 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI M70

Data: 3.8 GB

Giá: 70.000

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI7 M70 Gửi 9084

Đăng ký

Gói M10

Data: 500M

Giá: 10.000

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI7 M10 Gửi 9084

Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE

EC2

Data: Miễn phí 1Gb truy cập Internet mỗi ngày

Giá: 6.000VND/ngày

Hạn: 1 ngày

Soạn EC2 Gửi 999

+ Miễn phí 1Gb truy cập Internet mỗi ngày ngoài dịch vụ; Miễn cước data truy cập dịch vụ; Thuê bao được sử dụng miễn phí nội dung gói eSport dịch vụ MobiOn 1 ngày

Đăng ký

Gói nhạc chờ và cuộc gọi nhỡ

Data: Đk dịch vụ Funring và dịch vụ MCA

Giá: 1.500đ/1 ngày

Hạn:

Soạn DKY FM3 Gửi 9079

Đăng ký

OD11

Data: Miễn phí 200Mb data mỗi ngày khi truy cập Internet 3G/4G.

Giá: 5.000đ/ ngày

Hạn: 1 ngày

Soạn OD11 Gửi 999

Đăng ký

HDP100

Data: 3GB + 100 phút gọi nội mạng

Giá: 100.000 VND/ 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI7 HDP100 Gửi 9084

Đăng ký

HDP120

Data: 4GB + 120 phút gọi nội mạng

Giá: 120.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI7 HDP120 Gửi 9084

Đăng ký

HD200

Data: 18.00 GB

Giá: 200.000 VND/Tháng

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI7 HD200 Gửi 9084

Đăng ký

HDP70

Data: 2GB/Tháng + 70 phút gọi nội mạng

Giá: 70.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI7 HDP70 Gửi 9084

Đăng ký

HD90

Data: 8 GB

Giá: 90.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI7 HD90 Gửi 9084

Đăng ký

HD70

Data: 6 GB

Giá: 70.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI7 HD70 Gửi 9084

Miễn phí 1GB data mỗi ngày khi truy cập Internet 3G/4G

Đăng ký