CÁC GÓI CƯỚC 3G MOBIFONE

M90

Data: 5.5 GB

Giá: 90.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI10 M90 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI M120

Data: 8.8 GB

Giá: 120.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI10 M120 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI M25

Data: 2 GB

Giá: 25.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI10 M25 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI MIU

Data: 3.8 GB

Giá: 70.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI10 MIU Gửi 9084

Đăng ký

GÓI BMIU

Data: 16.5 GB

Giá: 200.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI10 BMIU Gửi 9084

Đăng ký

GÓI M50

Data: 4GB

Giá: 50.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI10 M50 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI MIU90

Data: 5.5 GB

Giá: 90.000 VNĐ

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI10 MIU90 Gửi 9084

Đăng ký

GÓI M70

Data: 3.8 GB

Giá: 70.000

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI10 M70 Gửi 9084

Đăng ký

Gói M10

Data: 500M

Giá: 10.000

Hạn: 30 Ngày

Soạn TAI10 M10 Gửi 9084

Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE

HDP100

Data: 3GB + 100 phút gọi nội mạng

Giá: 100.000 VND/ 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI10 HDP100 Gửi 9084

Đăng ký

HDP120

Data: 4GB + 120 phút gọi nội mạng

Giá: 120.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI10 HDP120 Gửi 9084

Đăng ký

HD200

Data: 18.00 GB

Giá: 200.000 VND/Tháng

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI10 HD200 Gửi 9084

Đăng ký

HDP70

Data: 2GB/Tháng + 70 phút gọi nội mạng

Giá: 70.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI10 HDP70 Gửi 9084

Đăng ký

HD90

Data: 8 GB

Giá: 90.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI10 HD90 Gửi 9084

Đăng ký

HD70

Data: 6 GB

Giá: 70.000đ / 30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn TAI10 HD70 Gửi 9084

Đăng ký